Menu
Winkelwagen (0)
0 product in winkelwagen
Subtotaal (excl. verzending) € 0,00

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.0   Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.
1.1   Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op erdelo.be.
1.2   Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Erdelo behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3   Erdelo garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4   Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

Levering

2.1   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2   Erdelo biedt 2 mogelijkheden aan om uw bestelling te ontvangen:

 1. Standaard zending: de levertermijn bedraagt 1-2 werkdagen, afhankelijk van het moment van bestelling en het land van levering. Verzending is met DPD.
  U betaalt hiervoor 5,95 euro voor bestelling minder dan 100 euro. Boven de 100 euro is het transport gratis voor verzending in België of naar Nederland.
 2. Afhalen: u kan uw bestelling ook ophalen in de winkel in Boortmeerbeek, België.
  Opgelet, de opgegeven voorraadindicatie is magazijnvoorraad en bevindt zich niet altijd in de winkel.. 
  In de winkel zijn er een 2000 verschillende producten in voorraad, het overgrote deel (25.000 producten) bevindt zich in het magazijn en moeten meestal van het magazijn naar de winkel verzonden worden; u ontvangt een mail wanneer het daar is toegekomen.
  U betaalt geen transportkosten.

Gelieve bij  verzending steeds een leveringsadres op te geven waar iemand aanwezig is om het pakje in ontvangst te nemen.
Er moet namelijk een handtekening voor ontvangst gegeven worden. 
Indien bij zending er niemand thuis is, zal DPD een bericht achterlaten waar de bestelling kan afgehaald worden.
Indien geen vervolg aan het notificatiebericht gegeven wordt, komt de zending terug naar Erdelo en kan het in Boortmeerbeek opgehaald worden.
Bij levering door DPD kan het pakje bij de buren afgeleverd worden. Er wordt steeds een handtekening gevraagd.
Indien het opnieuw moet verzonden worden wegens geen ontvanger, zullen er 5,95€ transportkosten aangerekend worden.

De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel voor producten die in voorraad zijn.

Bestellingen van meerdere producten worden verzonden als de bestelling compleet is. Dit kan vertragingen met zich meebrengen.
Ook indien er twee of meerdere producten aangekocht worden die allemaal in voorraad zijn, kan de leveringstermijn oplopen tot 2-4 werkdagen. 

Als de koper de bestelling weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven, is hij aan ons een schadevergoeding verschuldigd van 25% op het totaalbedrag van de bestelling. 
2.3  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4 Goederen die op het moment van de bestelling niet in voorraad zijn, hebben een gemiddelde nalevertermijn van 4-10 dagen. Dit is steeds indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid bij de leverancier.

Prijzen

3.1   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2   Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 21% BTW en incl alle taksen en kosten zoals bebat, recupel, auvibel en excl. 5,95 euro verzendkosten per zending,
3.3   Bij het bestellen van een product, zal de prijs maar geldig zijn voor het aantal stuks op voorraad op dat moment. Indien wij niet alle aantallen aan dezelfde prijs kunnen leveren, brengen wij de klant daar eerst van op de hoogte en krijgt de klant alsnog de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren of het aantal stuks van zijn bestelling te verminderen.

Offertes

4.1   Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
4.2   Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Erdelo zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
4.3   Mondelinge toezeggingen verbinden Erdelo slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Afbeeldingen

5.1   Alle afbeeldingen, foto´s, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op Erdelo.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.2  Alle afbeeldingen en foto's zijn eigendomrecht van Erdelo en mogen zonder schriftelijke toelating nooit gedupliceerd of gebruikt worden.

Risico

6.1   De koper wordt verondersteld de eigenschappen en de installatie- en gebruiksaanwijzing van de door hem gekochte producten te kennen. Alle risico´s, gekoppeld aan de verkochte goederen, gaan over op de koper vanaf het ogenblik van de levering.
6.2   De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade toegebracht aan personen of goederen.

Verzakingsrecht

7.1   Bij de aankoop van producten heeft de partikuliere consument (dus niet voor bedrijven en/of personen die de aankoop doen met een BTW nummer) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn (= afkoelingsperiode) gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Bij afhaling van de goederen is het verzakingsrecht niet geldig, enkel bij versturen naar de bestelling naar het opgegeven adres van de consument.
7.2  Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en  in de originele staat en verpakking het ongebruikte product aan Erdelo retourneren, conform de door de Erdelo verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de klant. Dit betekent dat u het mag retourneren indien de het product EN de verpakking (inclusief binnen verpakking, piepschuim,..) in perfecte staat zijn en het product niet gebruikt werd. Bij terugbetaling worden de eventuele transportkosten en de bankkosten (3%) in mindering gebracht van het ontvangen bedrag. Het saldo wordt binnen de 14 dagen terugbetaald.

Indien dit het geval is mag u een mail sturen naar: contact@erdelo.be met als onderwerp retour + het nummer van de bestelling. U ontvangt dan de instructies voor het terugsturen.

Na controle van de staat van de goederen en verpakking kunnen we overgaan tot terugbetaling. Erdelo heeft hiervoor altijd uw IBAN nummer nodig.
Indien niet aan de voorwaarden voldaan werd, kan het product terug opgehaald worden, of terug gestuurd worden op kosten van de klant. Ook de transportkosten van de retour zullen dan door de klant moeten betaald worden voor het product terug gestuurd wordt.

8.1   Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild.
8.2   Om geldig te zijn, moet elke klacht, zowel voor wat betreft de goederen als de factuur, ons binnen de acht dagen na de levering of ontvangst overgemaakt worden.
8.3   De koper mag zich niet van een klacht bedienen voor de te laat betaling van de factuur.

Eigendomsvoorbehoud

9.1   De verkochte goederen blijven eigendom van Erdelo tot aan hun volledige betaling met inbegrip van eventueel nog niet vervallen termijnen. Wij zijn gerechtigd in geval van niet-betaling, ons eigendomsrecht op de geleverde goederen te laten gelden, zowel ten overstaan van de koper als van derden.

Waarborg / Herstellingen

10.1   Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding veroorzaken.
10.2   De waarborg tegen constructiefouten en gebreken van de door ons verkochte goederen is beperkt tot de garantie die wordt verleend door de desbetreffende fabrikant. De garantie geldt niet bij verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud door de koper.
10.3   Vervoer- en/of verzendingskosten van gebrekkige of herstelde of vervangen goederen zijn in elk geval ten laste van de koper en gebeurt op zijn risico.
10.4   Indien een product defect gaat binnen de garantieperiode, geeft dit geen recht op vervanging.
10.5   Erdelo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele vertraging bij de uitvoering van de herstelling. Eventueel opgegeven termijnen ter zake zijn louter indicatief.
10.6   Erdelo is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
10.7   Het herstellen of omruilen van een product houdt geen verlenging in van de garantieperiode.
10.8   Bestek- of onderzoekskosten zijn enkel recupereerbaar bij effectieve herstelling van het toestel..
10.9   Niet afgehaalde herstellingen worden automatisch na 6 maanden eigendom van Erdelo.
10.10 DOA (death on arrival) moet steeds binnen de 7 dagen gemeld worden.
10.11 Indien niet defecte goederen teruggezonden werden, of indien na controle bij Erdelo of de hersteldienst blijkt dat het apparaat werkt zoals het hoort te werken, zijn transportkosten steeds voor de klant.
Zelfs indien de klant al een gratis retour label onvangen had om de goederen terug te sturen, zullen deze transportkosten eerst moeten voldaan worden voor het product terug opgestuurd wordt.

Betalingen

11.1   Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde voorschotten of waarborgen te eisen van onze kopers.
11.2   Elke bestelling moet betaald worden voor de goederen verzonden worden. Ook indien u kiest om de goederen af te halen in een afhaalpunt, kan het afhalen pas gebeuren nadat de volledige som betaald werd.
11.3   Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden, worden van rechtswege automatisch en zonder ingebrekestelling administratiekosten en een nalatigheidsintrest aangerekend van 5% per maand op het verschuldigde factuurbedrag. Bovendien is de klant bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 12% op de totale prijs, met een minimum van 125€, dit alles weerom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. Bovendien zullen alle openstaande en nog niet vervallen facturen eveneens opeisbaar worden. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Bij niet-tijdige betaling vervallen tevens van rechtswege de eventueel toegestane kortingen. Eventuele incasso- of gerechtskosten zijn steeds ten laste van de klant.
11.4   Alle onkosten van kwijtschriften of wissels blijven ten laste van de koper, het aanbieden van een wissel door de koper wordt niet beschouwd als bevrijdende betaling, zodanig dat in elk geval de conventionele verwijlintrest van 5% per maand verder zal aangerekend worden tot op de dag van de effectieve verzilvering van de wissel. Verdisconterings- en gebeurlijke protestkosten zijn ten laste van de koper.
11.5  Bij terugbetaling worden de trransportkosten en de bankkosten (3%) in mindering gebracht van het ontvangen bedrag.

Erdelo biedt u de mogelijkheid om op verschillende manieren online uw bestelling te betalen.
En dit steeds in een beveiligde omgeving:

  • Overschrijving: 
   U ontvangt via mail de instructies om uw vooruitbetaling uit te voeren.
   Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden.
   Opgelet; bij overboeking zal uw betaling ons pas na twee dagen bereiken, wat de levertermijn met twee dagen zal verlengen.
   Kiezen voor een expres zending zal er niet voor zorgen dat de goederen de dag erna reeds bij u toekomen.
   Ook kan een product dat in voorraad stond op het moment van de bestelling, niet meer in voorraad zijn tegen dat de betaling ons bereikt.
   De bestelde goederen worden dus niet gereserveerd tot de betaling aangekomen is. Bij dringende bestelling is dit dus niet de goede betaalmethode.

  • PayPal:
   Een veiliger en eenvoudiger manier om online te betalen.
   Met de veilige betalingssystemen van PayPal kunt u winkelen met uw creditcard of bankrekening zonder uw financiële gegevens te delen.
   U hebt alleen maar uw e-mailadres en wachtwoord nodig  om in een paar keer klikken te betalen en sneller af te rekenen.
  • iDeal:
   Een aantal banken heeft deze betaalmethode ontwikkeld om de betaling van onlineproducten en -diensten gemakkelijk te maken.
   iDEAL is online betalen via internetbankieren.

  • Visa / Mastercard:
   Uw kredietkaart uitgerust met een chip en beveiligd met een pincode, net zoals een gewone bankkaart.
   Dit verhoogt de veiligheid en het gebruiksgemak.

Belastingen, taksen, retributies

12.1   Alle belastingen, taksen en retributies van welke aard ook, met betrekking tot de gedane leveringen, vallen uitsluitend ten laste van de koper.

Betwistingen

13.1   Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen

Annuleren

 

13.2   Annuleren van een bestelling voor de goederen zijn opgestuurd kan enkel en alleen we hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte werden gebracht.
Bij terugbetaling worden de eventuele transportkosten en de bankkosten (3%) in mindering gebracht van het ontvangen bedrag. Het saldo wordt binnen de 14 dagen terugbetaald.

Privacy

14.1    De consument heeft het recht zijn gegevens in te zien en kan deze zo nodig laten aanpassen.


 

Betalingsmogelijkheden

Buckaroo:

Bij het plaatsen van een bestelling zal je bij het aferekenen doorverwezen worden naar de site van Buckaroo, waar je kan betalen met iDeal, PayPal, Visa, Mastercard, Maestro binnen een beveiligde omgeving. Ook indien u kiest om de goederen af te halen in het afhaalpunt, moeten de goederen volledig betaald zijn voor ze verzonden worden.

Btw vrij leveren vanuit België:

Indien u een eigen bedrijf heeft in het buitenland (Europa), mogen wij u BTW vrij (intracommunitair) leveren. Wij hebben dan ter verificatie uw BTW-nummer en vestigingsadres nodig. De bestelling zal u via mail moeten bevestigen. Daarna ontvangt u via mail de factuur die u dient te betalen via overschrijving.
Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden.

Bankgegevens (enkel voor intracommunautair):

 

IBAN: BE59001384697026

BIC: GEBABEBB

Indien niet anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden. De koper zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling zijn vereist, van rechtswege ingebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijn, in welk geval al hetgeen wij van koper te vorderen hebben terstond en geheel opeisbaar is. De vordering tot betaling der koopsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer koper in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling vraagt, of zijn onder curatelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, wanneer koper overlijdt, of in liquidatie treedt.
Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden, worden van rechtswege automatisch en zonder ingebrekestelling administratiekosten en een nalatigheidsintrest aangerekend van 5% per maand op het verschuldigde factuurbedrag. Bovendien is de klant bij niet-betaling binnen de maand nade vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 12% op de totale prijs, meteen minimum van 125 €, dit alles weerom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. Bovendien zullen alle openstaande en nog niet vervallen facturen eveneens opeisbaar worden. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Bij niet-tijdige betaling vervallen tevens van rechtswege de eventueel toegestane kortingen. Eventuele incasso- of gerechtskosten zijn steeds ten laste van de klant.
Alle onkosten van kwijtschriften of wissels blijven ten laste van de koper, het aanbieden van een wissel door de koper wordt niet beschouwd als bevrijdende betaling, zodanig dat in elk geval de conventionele verwijlintrest van 5% per maand verder zal aangerekend worden tot op de dag van de effectieve verzilvering van de wissel. Verdisconterings- en gebeurlijke protestkosten zijn ten laste van de koper.


 

Klachten

Heeft u een klacht of opmerking over:

 • De opvolging van uw bestelling of levertijd van een product
 • Het functioneren van uw aankoop
 • Het ontbreken van een handleiding of accessoires
 • De service of klantvriendelijkheid van onze medewerkers
 • Onze website
 • Iets anders...

Stuurt u dan een e-mail naar: contact@erdelo.be. Wij zullen deze binnen 24 uur beantwoorden.


 

Leveringsvoorwaarden

Zelf uw bestelling afhalen in een afhaalpunt

U kunt uw bestelling ook afhalen.  Alle goederen moeten volledig betaald zijn voor ze verzonden worden, ook indien u kiest voor afhaling van de goederen. U zal steeds via mail verwittigd worden op het moment dat uw bestelling beschikbaar is in de winkel, aangezien niet alle goederen in de winkel bewaard worden, de meeste worden in het magazijn bewaard, dat niet gelegen is aan de winkel.

Leuvensesteenweg 285
3190 Boortmeerbeek 
België

Openingsuren:
Ma/Di/Woe/Vrij: 09.30 - 12.30 / 13.30 - 18.00
Donderdag: sluitingsdag
Zat: 09.30 - 12.30 / 13.00 - 18.00